Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

20-209 Lublin, Wybierz
ul. Mełgiewska 7-9, Zobacz na mapie
Tel: (81) 749-17-77
Fax: (81) 749-32-13
WWW: http://www.wsei.lublin.pl
Email: sekretariat@wsei.lublin.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Administracji Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Ekonomii Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Pedagogiki i Psychologii Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie stacjonarne Magisterskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Transportu i Informatyki Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Władze Uczelni


Władze Uczelni:

 • Kanclerz
  mgr Teresa Bogacka
 • Rektor
  prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki
 •  Prorektor ds. studenckich i rozwoju
  dr Michał Jarmuł, prof. WSEI
 • Prorektor ds. nauki i badań
  dr Jan Mojak, prof. WSEI

Wydział Administracji

 • Dziekan Wydziału
  prof. zw. dr hab.
    Krzysztof Chorąży
 • Prodziekan Wydziału
  dr Mariusz Paździor

Wydział Ekonomii

 • Dziekan Wydziału
  dr Marian Stefański, prof. WSEI

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • po Dziekana Wydziału
    dr hab. Jolanta Szempruch
 • Prodziekan Wydziału
    dr Wiesław Kowalski

Wydział Transportu i Informatyki

 • Dziekan Wydziału
  prof. zw. dr hab. inż.
  Andrzej Niewczas
 • Prodziekan Wydziału
  dr hab. inż.
    Tadeusz Cisowski

Baza dydaktyczna


Baza dydaktyczna

WSEI dysponuje własną, nowoczesną bazą dydaktyczną przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie wyposażoną w nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny. Na terenie Uczelni znajdują się kilka auli, pracownie informatycznye podłączone do sieci światłowodowej oraz Internetu (komputery posiadają nowoczesne oprogramowanie dające szerokie możliwości osobom korzystającym z nauki przedmiotów informatycznych), sale seminaryjne oraz laboratoria pedagogicznye, elektroniki i elektrotechniki, materiałoznawstwa i układów napędowych, metrologii, automatyki, środków transportu i pracowni umiejętności pielęgniarskich. Wykładowcy mają stale do dyspozycji rzutniki pisma, rzutniki multimedialne, sprzęt audio-video, oraz wszelkiego rodzaju specjalistyczne pomoce naukowe do prowadzenia zajęć dydaktycznych. WSEI posiada halę sportową o  z przyległym do niej zapleczem sanitarnym oraz siłownię.

W budynku mieszczą się również: kawiarenka internetowa, punkt xero ze sklepikiem oraz dwa barki. Na Uczelni znajdują się również wydzielone miejsca wypoczynku dla studentów z wygodnymi kanapami i krzesełkami, dwie nowoczesne windy oraz system podjazdów dla niepełnosprawnych.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się hotel, duży parking oraz przystanek autobusów i trolejbusów.

Szkoła dokonała szeregu remontów i modernizacji, co znacznie podniosło standard i funkcjonalność poszczególnych części budynku. Pomieszczenia po generalnym remoncie posiadają wysoki standard wykończenia o funkcjonalnym rozkładzie dla pełnionej funkcji dydaktyczno-oświatowej.

Budynek WSEI jest monitorowany i objęty całodobowym dyżurem ochrony.

Na terenie Uczelni można uzyskać bezpłatny dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej Wi-Fi.


Misja i CeleMisja i Cele


Misja Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie polega na zapewnieniu we współpracy ze społecznością lokalną, szerokiego zakresu usług edukacyjnych, które sprzyjają poprawie kondycji społeczno-ekonomicznej regionu zaś słuchaczy przygotowują do aktywnego życia zawodowego i obywatelskiego.


Nowoczesna Uczelnia, aby sprostać wyzwaniom przyszłości i stale rosnącej konkurencji nie może stać w miejscu, musi się rozwijać, musi rozwijać infrastrukturę, laboratoria, tworzyć nowe konkurencyjne programy kształcenia dostosowane do restrukturyzowanej i modernizowanej gospodarki, by nasi absolwenci mogli bez trudu zdobyć zatrudnienie w firmach i instytucjach naszego regionu, by najzdolniejsi nie musieli wyjeżdżać do dużych aglomeracji w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy. To praca powinna czekać na młodych, zdolnych i aktywnych absolwentów lubelskich uczelni.

Uczelnia wspólnie z Fundacją swoim Założycielem realizują szereg nowatorskich, innowacyjnych  programów finansowanych z funduszy pomocowych mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz ograniczanie skutków bezrobocia.

Duże zainteresowanie nauką w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji zawdzięczamy przede wszystkim przestrzeganiem kilku prostych zasad.

Najważniejszą jest zasada profesjonalizmu. Nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymaganiom rynku pracy.

Zasada jedności procesu kształcenia z praktyką gospodarczą pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące.

Zasada partnerstwa jest stosowana w WSEI na co dzień. Staramy się zapewnić naszym studentom poczucie, że jesteśmy Szkołą przyjazną, w której ich potrzeby i poglądy nie są ignorowane. Szczególną rolą w tym względzie odgrywa Samorząd Studencki i Centrum Diagnozy i Terapii, gdzie studenci otrzymują profesjonalne wsparcie doradców zawodowych i psychologów.